ลงพื้นที่วัดอุณหภูมิให้เด็กนักเรียนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 /ไข้เลือดออก ได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 – 07.30 น. ภายใต้การนำของนายณรงค์  แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้  นางบานเย็น จันทร์ชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
และนายจีรศักดิ์ โสมเกษตรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน,อสม.หมู่3 บ้านโพธิ์เป็ดและหมู่10 บ้านจิกสูง นำโดยนายบรรลุ พลอาทิตย์ กำนันตำบลเซเป็ด ได้ลงพื้นที่วัดอุณหภูมิให้เด็กนักเรียนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 /ไข้เลือดออก ได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด                                   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายจีรศักดิ์ โสมเกษตรินทร์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้รายงา

วันที่โพสต์ : 2021-06-01 สถานที่ : ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล