ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นางจิราพัชร มั่นวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านแดง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแดง อสม. และ กำนัน ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านแดง ได้ลงพื้นที่ บ้านทม หมู่ 5 ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ณ บ้านทม ต.บ้านแดง จำนวน 4 ราย ดังนี้  
1.นางตีบ ลัดดา  อายุ 78 ปี  บ้านเลขที่ 42 ม.5 ต.บ้านแดง
2.นายทินกร ต้นพิกุล อายุ 25 ปี  บ้านเลขที่  63 ม.5 ต.บ้านแดง
3.นายสมหมาย ลัดดา  อายุ 42 ปี  บ้านเลขที่ 9 ม.5 ต.บ้านแดง
4.ด.ช.อนุชา หินนาค อายุ 12 ปี  บ้านเลขที่ 5 ม.5 ต.บ้านแดง

วันที่โพสต์ : 2021-06-03 สถานที่ : บ้านทม ตำบลบ้านแดง