การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในวันที่ 11 มิถุนายน​ 2564

 วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2564​ นายสมมาฏฐ์​ โพธิ​  ผู้บัญชาการเหตุการณ์​ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน​ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ​พร้อมด้วยแพทย์หญิงจุไรรัตน์​ ทุมนันท์​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล​ นายณรงค์​ แผลงศร​ สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล และคณะกรรมการศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล โดยมีการนำเสนอสถานการณ์โรค​ COVID-19​ ทบทวนการดำเนินงานของคณะกรรมการ​ EOC​ อำเภอตระการพืชผล​ และแจ้งข้อสั่งการในที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน​ มีผู้เข้าร่วม​ประชุม​ จำนวน​ 30​ คน​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวปิยวรรณ​ วิลาบุตร​ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ​ ผู้รายงาน

วันที่โพสต์ : 2021-06-11 สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล